ارسال تیکت
امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

جدیدترین بانک اطلاعاتی اضافه شده

پرطرفدارترین بانک اطلاعاتی

منتشره شده در مرداد ۲۰, ۱۳۹۳

این بانک دارای ۳۴۳۰۰ رکورد (شامل نام، آدرس، تلفن و…) از نانوایی های کشور به تفکیک نوع نان (نان بربری سنتی ۶۰۰۰ رکورد-نان تافتون سنتی ۳۰۰۰ رکورد-نان تافتون ماشینی ۳۵۰۰ رکورد-نان حجیم و فانتزی ۲۶۰۰ رکورد-نان سنگک سنتی ۲۵۵۰ رکورد-نان سنگک ماشینی ۱۳۴۰ رکورد-نان لواش سنتی ۵۵۰۰ رکورد-نان لواش ماشینی ۹۸۰۰ رکورد) می باشد.

افزایش ممبر کانال تلگرام